23 Eylül 2008 Salı

EVRENSEL BİRLİĞE ÇAĞRI
İnsanlığın var oluşundan bugüne dek içine düştüğü en büyük yanılgı; kendi aralarında dil, din ve ırklar bakımından ayrım oluşturmasıdır.
Oysa çağımız biliminin DNA’lar üzerine yaptığı araştırmalar sonucu bulmuş olduğu bulgular, bütün insanların aynı genetik özden oluştuğunu ispatlamış bulunmaktadır. Bu nedenle, hepimiz dünyayı kapsayan büyük bir ailenin bireyleriyiz.
İnsanların DİN’ ler arası yarattığı ayrım ise, insanlık tarihinde görülen en büyük yanılgıdır.
Çünkü, ayrı ayrı ALLAH’ lar yok ki ayrı ayrı dinler olsun.
Eğer biraz dikkat eder ve tarafsız bir akılcılıkla değerlendirirsek, bütün Peygamberlerin aynı Allah’ın Peygamberi olduğunu, bütün Peygamberlerin insanlığa aynı Allah’ı anlattığını ve öğrettiğini göreceğiz.
Hangi dini inançta olursak olalım, bu dini inançlara hangi ismi verirsek verelim, dua ve ibadetlerimizde hepimiz aynı Allah’a dua ve ibadet etmiyor muyuz ?
Yani bir TEK Allah bulunmakta ve hepimiz O Allah’a inanmakta, O’na dua ve ibadet etmekteyiz.
Oysa asırlardan beri ayrı ayrı Allah’lar, ayrı ayrı dinler varmış gibi birbirimizle Allah adına savaşlar yapıyor ve birbirimizi öldürüyoruz.
Peki, dini inançlarımızda inandığımız o kıyâmet gününde yüce Allah bize, “Siz birbirinizi niçin öldürdünüz” diye sorduğunda ne cevap vereceğiz ? Eğer “Senin için öldürdük” dediğimizde bize, “Peki, seni ya
ratan da, öldürdüğün insanı yaratan da ben değil miyim ?” dese, ne cevap vereceğiz ?
Bütün dinlerin insanlığa verdiği ortak emir ve insanlardan istediği ortak bilinçlenme; “Sana yapılmasını istemediğin kötü bir şeyi başkasına yapma, sana yapılmasını istediğin iyi şeyleri sen de herkese yap” değil midir ?
Bu güzel ortak emri neden göremiyor ve neden yerine getiremiyoruz ?
Asırlardan beri sürüp gelen ve bilinç altımıza yerleşerek, bizim bir ÖZ parçamız haline gelmiş olan bu olumsuz yanılgılarımızdan ve etkinliklerden kendimizi nasıl kurtaracağız ?
Bunun en kısa ve doğru yolu; toplumlar ve bireyler olarak bizleri, dünyevi çıkarların olumsuz etkisinden kurtaracak şekilde bir ÖZ eleştiri yapmamızdır. Bu öz eleştiri sonucunda da kendi kendimizle bir iç savaşa, yani bir iç cihada girmemizdir.
Gelin, “akıl ve bilgi çağı” denilen bu çağda, asırlardır süren yanılgılardan kendimizi kurtaralım.
Gelin, rengimiz, dilimiz ve dini inançlarımız ne olursa olsun
“ÖZ KAYNAKTA BİR”
olduğumuzu anlayalım ve birbirimizle kardeşçe kucaklaşalım.
Gelin, Allah’ın bizlere vaad ettiği cenneti bu
dünyamızda ve yaşamımızda da elde edelim.
KARDEŞÇE SEVGİLERLE...
Behzat ŞAŞAL
GSM : 0537.683 95 33
e.Mail: bsasal@mynet.com
NOT :

Bu çağrıya katılıyorsanız, bütün çağdaş iletişim araçlarıyla ‘Lütfen, bu çağrıyı yayınlayıp, dünyamızdaki bütün din ve devlet büyükleri ile yetkili kuruluşlara” altına kendi adınızı da yazarak ulaştırınız.
Hizmetinizin karşılığı, ebedi sevgi ve kardeşlik olsun.

Hiç yorum yok: